image
ทุกคน ทุกชีวิต เคยให้สัจจะอธิษฐานกับตัวเอง ขอเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะฝึกปฏิบัติ
 
ถ้าเราไม่ท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับ จะเป็นอย่างไรไหม?

     เป็นแน่นอน ...เป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างมากมาย ที่ได้เกิดมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่ง

ทุกคนทุกชีวิต  เคยให้อริยสัจจะอธิษฐานกับตัวเองไว้ว่า...

     ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง แล้วจะฝึกปฏิบัติธรรม

     เพื่อจะแก้ไขปัญหาชีวิต หนีทุกข์ ไปหาสุขถาวร ‎คือ *นิพพาน

     จะไม่ขอเวียนว่ายตายเกิดอีก เพราะ *การเกิดคือความทุกข์ 

ถ้าท่านไม่ท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับแล้ว ท่านจะเอาอะไร? มาตามทัน สิ่งที่มากระทบสัมผัส ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

เชื่อว่าคนจำนวนมาก ที่ยังไม่รู้ว่า

     *ความพอใจ (คือโลภ),

     *ไม่พอใจ (คือโกรธ),

     *ตามสิ่งที่มากระทบไม่ทัน (คือหลง)

     เป็นอวิชชา บาปอกุศล ทั้งสิ้น

เมื่อเราไม่รู้  เราก็บำเพ็ญมันตลอดเวลา ทุกลมหายใจ...

     เพราะสิ่งที่มากระทบสัมผัสเรา ทางอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้น

     มันจะเริ่มทำงานของมันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมา  จนเราหลับไป อย่างนี้ทุกวัน

     เราไม่สามารถ บังคับหรือ ห้ามมันได้ คือ.... 

*ห้ามตา ไม่ให้เห็นไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ ตา

*ห้ามหู ไม่ให้ได้ยินไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ หู

*ห้ามจมูก ไม่ให้ได้กลิ่นไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ จมูก 

*ห้ามลิ้น ไม่ให้ได้รสไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ ลิ้น 

*ห้ามกาย ไม่ให้สัมผัสไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ กาย

*ห้ามใจ ไม่ให้คิดนึกไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ ใจ

*ห้ามมันทำไม่ได้  ถ้าเราตามมันไม่ทัน*

     ผลออกมา คือ... บาป อกุศล ทั้งหมด

     จึงเป็นเหตุ เป็นต้นตอ ของการเกิดทุกข์ 

     ต้นตอของการเวียนว่ายตายเกิด นับภพ นับชาติไม่ถ้วน

ในเมื่อเราไม่สามารถบังคับมันได้

     พระพุทธเจ้าว่า  **เราก็ต้องตามมันให้ทัน

     คือ ดับเมื่อมันเกิดขึ้นทั้ง ๖ ทาง....

แล้วเอาอะไรมาดับละ?

     พระพุทธเจ้าให้ เอา  *ปัญญา คือ *ไม่เที่ยงเกิดดับ

     มาดับทุกข์.... ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

Powered by MakeWebEasy.com