image

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ทุกคนแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยความเชื่อ

ซึ่งเป็นการแก้ไขชีวิตที่ผิด ไปหาที่ผิด

      ไม่มีใครแก้ไขปัญหาที่ผิด  ไปหาสิ่งที่ถูกต้อง

      ตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เลย  ผิดมาเท่าชีวิต

แล้วชีวิตที่เหลืออยู่ของท่านขณะนี้

     ท่านยังจะปล่อย ไปตามเวร ตามกรรมหรือ ปล่อยลมหายใจทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ

     โดยไม่มีคุณค่า ความหมาย มันไร้ค่าขนาดนั้นเชียวหรือ....

พระพุทธเจ้าท่านชี้ช่องทาง เปิดทาง สาดส่องแสงสว่าง

     ให้ลมหายใจของท่าน มีคุณค่าอย่างมหาศาลในชีวิตมนุษย์

     ลมหายใจ ที่พระองค์ให้ไว้พึงสังวร ในความไม่ประมาท

วันเวลาเลื่อนไหลลงสู่ความเสื่อม ความตาย ความดับ ความเลื่อนไหลลง

      ก็ให้ ‎ท่านทวนทวี ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

      เติมใส่ปัญญาทางธรรมที่ท่านไม่เคยได้รับมันเลยในชีวิต

     ท่านรับแต่ความพอใจ ไม่พอใจ และถูกใจ ทุกลมหายใจ

     จุดเปลี่ยนของลมหายใจ  อย่างไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าให้ไว้

     คือ การเติมปัญญา ดับทุกข์  เติมสุข ดับบาปอกุศล

     ท่องไม่เที่ยงเกิดดับอย่างเดียวเท่านั้น.... 

     ๑๔๐๐ ปี ไม่มี ใครรู้ว่า.... 

     “ไม่เที่ยงเกิดดับ”  คือ พระพุทธเจ้า

     คือ การทำนิพพานให้แจ้ง

     คือ ปัญญา ที่ดับทุกข์ได้

     คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

     คือ ตัวฆ่าบาปอกุศล

     คือ ตัวฆ่า โลภะ โทสะ โมหะ หรือ อวิชชา

     คือ ตัวฆ่า ตัวกู  ของกูไปพร้อม ๆ กัน

ท่องมาก ๆ เข้าจนเห็นว่าตัวเราไม่มีอะไรเลย

     มันจะชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะตัวเราฆ่า (แช่ง) ตัวเราตลอดเวลา ทุกลมหายใจ

     ถ้าเราไม่ชิงฆ่า  ตัวเราก็มีตามมา...เราจึงฆ่าไปพร้อม ๆ กัน

     คือ การวิปัสสนาภาวนาขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖ เท่านั้น.....

Powered by MakeWebEasy.com