image

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ทุกคนแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยความเชื่อ

ซึ่งเป็นการแก้ไขชีวิตที่ผิด.... ไปหาที่ผิด
     ไม่มีใครแก้ไขปัญหาที่ผิด.... ไปหาสิ่งที่ถูกต้อง
     ตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เลย  ผิดมาเท่าชีวิต
แล้วชีวิตที่เหลืออยู่ของท่านขณะนี้

ท่านยังจะปล่อย ไปตามเวรตามกรรม หรือ ปล่อยลมหายใจทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ
     โดยไม่มีคุณค่า ความหมาย มันไร้ค่าขนาดนั้นเชียวหรือ....
พระพุทธเจ้าท่านชี้ช่องทาง เปิดทาง สาดส่องแสงสว่าง
     ให้ลมหายใจของท่าน.... มีคุณค่าอย่างมหาศาลในชีวิตมนุษย์
     ลมหายใจ ที่พระองค์ให้ไว้พึงสังวร ในความไม่ประมาท
วันเวลาเลื่อนไหลลงสู่ความเสื่อม ความตาย ความดับ ความเลื่อนไหลลง

*ก็ให้ ‎ท่านทวนทวี ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ
     เติมใส่ปัญญาทางธรรม... ที่ท่านไม่เคยได้รับมันเลยในชีวิต
     ท่านรับแต่ความพอใจ ไม่พอใจ และถูกใจ ทุกลมหายใจ
*จุดเปลี่ยนของลมหายใจ  อย่างไม่ประมาท ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้

คือ การเติมปัญญา ดับทุกข์  เติมสุข ดับบาปอกุศล
     *ท่องไม่เที่ยงเกิดดับอย่างเดียวเท่านั้น.... 

๑๔๐๐ ปี ไม่มี ใครรู้ว่า.... “ไม่เที่ยงเกิดดับ”  

     คือ *พระพุทธเจ้า
     คือ *การทำนิพพานให้แจ้ง
     คือ *ปัญญา ที่ดับทุกข์ได้
     คือ *พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
     คือ *ตัวฆ่าบาปอกุศล
     คือ *ตัวฆ่า โลภะ โทสะ โมหะ หรือ อวิชชา
     คือ *ตัวฆ่า ตัวกู  ของกูไปพร้อม ๆ กัน
ท่องมาก ๆ เข้าจนเห็นว่าตัวเรา...ไม่มีอะไรเลย
มันจะชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ เพราะตัวเราฆ่า (แช่ง) ตัวเราตลอดเวลา ทุกลมหายใจ

ถ้าเราไม่ชิงฆ่า  ตัวเราก็มีตามมา...เราจึงฆ่าไปพร้อม ๆ กัน

คือ การวิปัสสนาภาวนาขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖ เท่านั้น.....

Powered by MakeWebEasy.com