image
จะดับทุกข์ได้อย่างไร

     ทุกข์ของคนเรามีแค่ ๖ ทางเท่านั้น
     ๑. เมื่อเราท่อง ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางตาเห็นรูปแล้ว จะเกิดความพอใจ ความไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
ตาเห็นรูป ปัญญาก็จะพิจารณาว่า รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง

     ๒. เมื่อเราท่อง หูได้ยินเสียง เสียงไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางหูได้ยินเสียงเพราะ ไม่เพราะ จะเกิดความพอใจไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
หู กระทบเสียง พิจารณาเสียงไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง

     ๓. เมื่อเราท่อง จมูกได้กลิ่น กลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางจมูกได้กลิ่นหอม หรือเหม็น จะเกิดความพอใจไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
จมูก กระทบกลิ่น กลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง

     ๔. เมื่อเราท่อง ลิ้นได้รส รสไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางลิ้นเกิดรสอร่อย ไม่อร่อย จะเกิดความพอใจไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
ลิ้นกระทบรส รสไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง

     ๕. เมื่อเราท่อง กายสัมผัส ไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางกายสัมผัสความรู้สึกเย็นร้อน อ่อนแข็ง จะเกิดความพอใจไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
กายกระทบเย็นร้อนฯ สิ่งที่มากระทบไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง

     ๖. เมื่อเราท่อง ใจคิดนึก ไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ทางใจเราจะรู้สึกเสียใจ, น้อยใจ, ผิดหวัง, อกหัก, แค้นใจ, ไม่สบายใจ จะเกิดความพอใจไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง
ใจคิดนึก ความคิดไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง

**เราต้องท่องไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหายทุกข์ เหมือนเวลาเราคัน คันตรงไหน เราก็ต้องเกาตรงนั้นนาน ๆ จนกว่ามันจะหายคันครับ**
**ธรรมะที่ถูกต้องตรงธรรม จะดับทุกข์ได้**
image
Powered by MakeWebEasy.com