image
คำนำ
 
       หนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมเอาคำบรรยายของอาจารย์สินธพ ทรวงแก้ว  ซึ่งท่านบรรยายอยู่ที่ มูลนิธิอโศกมุนีแสงธรรม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

       ข้าพเจ้าเห็นว่า คำบรรยายของอาจารย์สินธพฯ ผู้ซึ่งอ่านพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม ถึง ๖ จบด้วยกัน มีคุณค่าแก่การนำไปศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง เพราะปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้ทันที เป็นคำบรรยายที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะอาจารย์สินธพฯ ได้สรุปพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เหลือแต่ทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้น ทุกข์เกิดที่ไหนให้ดับที่นั่น พร้อมบอกวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงการดับทุกข์ไว้พร้อมในหนังสือเล่มนี้

       ข้าพเจ้าจึงนำมาเสนอให้ผู้อ่านศึกษาเรียนรู้ นำไปทดลองฝึกฝนตนเองดูว่า นำไปปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้จริงหรือไม่

 
โกศล  ศรีพงษ์พิจิตร
Powered by MakeWebEasy.com