image
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ชาติ ที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอน
 
       พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก รู้จริงรู้แจ้งเรื่องโลกและชีวิต
       เพราะชีวิตคนเรา ที่จะดำเนินไปอย่างมีความสุขนั้น 
       เมื่อจะทำอะไร จะต้องคิดก่อน
       ความคิดที่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องก็จะตามมา
       แต่ทุกวันนี้ การที่ไม่รู้พระธรรมคำสอน
       มนุษย์จึงเลือกคิด  ‎สิ่งที่ถูกใจ (ที่เป็นอวิชชา หรือบาปอกุศล)
       ป้อนใส่ใจให้กับตัวเองตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด “ฉันถูกใจนะ” 
       ตัวท่านเลือกไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลที่ “ถูกต้อง” อยู่ในใจ
       ท่านไม่เคยเติม  ไม่เที่ยงเกิดดับ  (คือความจริง คือความถูกต้อง คือปัญญา) ใส่ไว้ในใจท่านเลย
       แต่ถ้าท่านท่องไม่เที่ยงเกิดดับ
       ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสรู้
       เติมเข้าไปในใจมากเข้า ๆ  ท่านจะเลือกเอาความถูกต้องได้เลย
       ท่านจะมีปัญญาว่า  ‎*ความถูกใจนั้นมัน คือ ทุกข์ *ความถูกต้องนั้น คือ สุข ท่านจะเลือกได้ทันทีนะ
       เปรียบเหมือนเห็นเงินใบละ ๑๐๐, ๕๐๐, ๑๐๐๐ บาท เต็มถนน
       ถ้าท่านไม่รู้จักใบละ ๑๐๐๐ บาท ท่านจะหยิบใบละ ๑๐๐
       เพราะสีสันมันสวยดี เงิน ๑๐๐๐ ท่านจะไม่เก็บ เพราะมันสีไม่สวย
       แต่เมื่อท่านรู้จักใบละ ๑๐๐๐ ท่านจะเลือกหยิบใบละ 1000 ก่อนตลอด
       เมื่อเวลาเราจะเลือกที่ “ถูกต้อง” ใจมันจะไปเกี่ยวกับข้อมูล สติจะไปลากข้อมูลมาให้ใจคิด
       เมื่อคิดได้  ใจจะสั่งปาก สั่งร่างกายให้ไปเลือก ตามฐานข้อมูลที่ “ถูกใจ”
       แต่ถ้ามีฐานข้อมูลถูกต้องมาก ๆ  มันก็เลือกถูกต้อง มาให้คิด
       ใจก็จะสั่งร่างกาย  ให้เดิน ให้ทำอะไรต่าง ๆ “ที่‎ถูกต้อง”
       แต่ทุกวันนี้  เราหลงตัวเองว่าสั่งตัวเองได้
       อันนี้ คือความผิดพลาด  ของมนุษย์ในรอบ ๑,๔๐๐ ปี
       เราคิดว่าเราสั่งตัวเองได้  ไม่ใช่เลย
       ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของท่านถูกควบคุม ด้วยข้อมูลถูกใจ
       เมื่อสิ่งที่ “ถูกต้อง” มากระทบที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
       พอเจอ ข้อมูลเก่า  มันเปลี่ยนจาก หมู เป็น หมา (เปลี่ยนดีเป็นชั่ว) ทันทีเลยนะ
       ยกตัวอย่างเช่น  หูเรานี่ละ เขาชมดี ๆ ว่า "เธอนี่สวยนะ"
       สติเธอก็ไปควานหา เจอแต่ความพอใจ ไม่พอใจ
       ก็พูดออกมาว่า "หนักกะบาลเธอเหรอ" แทนที่จะขอบคุณเขา
       นี้คือ  ไม่มีข้อมูลที่ "ถูกต้อง"  ออกไปรับ ว่า "ขอบคุณที่ชม"
       ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็ถูกบล็อกไม่ขยับเขยื้อน เหมือนติดคุกนั้นล่ะ 
       ท่านจะรู้เห็นตามข้อมูล  ได้ยินตามข้อมูล จะได้ยินได้เห็น ตามจริงไม่มี
       อย่างเช่น ถามว่า "ศาลานี้เป็นอย่างไร?"
       คนจะตอบ *(ถ้าพอใจ) เข้าท่าดูดีแล้ว
       *(ถ้าไม่พอใจ) ไม่เข้าท่า  คนจะตอบ ๒ อย่างนี้เท่านั้น
       จะตอบว่า ดี กับไม่ดี, สวย กับไม่สวย, จะไม่มีคำตอบอื่น
       เพราะในใจจะมี  ข้อมูลดี (คือพอใจ) และไม่ดี (ไม่พอใจ)
       แต่ถ้าใส่ ข้อมูลใหม่ คือ ใส่ไม่เที่ยงเกิดดับ (ที่เป็นความจริง)
       จะมีคำตอบที่ถูกต้องตามจริงว่า  “ศาลาก็ใหม่ เก่า แตกสลาย”
       **ข้อมูลนี้ ไม่มีในตัวท่านเลย**
       หรือเห็น รถคันใหม่  ท่านจะพูดว่า รุ่นนี้สวย (พอใจ), รุ่นนี้แพงไปไม่สวย (ไม่พอใจ)
       ใหม่ เก่า แตกสลาย จะมองไม่เห็นเลย  เพราะเราไม่มีข้อมูลถูกต้อง
       เราคิดไม่ได้เด็ดขาด  ถ้าเราไม่ใส่ ‎ข้อมูลไม่เที่ยงเกิดดับ ที่เป็นความจริงของโลกจักรวาลนี้ มีแต่พระอรหันต์ที่เข้าใจ เพราะฝึกมาเต็มใจแล้ว
       เรายังถูกข้อมูลเก่า  ควบคุมอยู่ 
       *ท่านยังเป็นทาสของข้อมูล‎ข้อมูลเป็นนายท่าน....
Powered by MakeWebEasy.com