image

ความจริง คือสุข...  ความเชื่อ คือทุกข์...

*พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ ความจริง ดับความเชื่อ

     ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นความจริงที่เราต้องศึกษา

     ต้องวิปัสสนาภาวนา แล้วนำมาไว้ในตัวเรา ด้วยการท่อง...

*ทำไมจึงท่อง เก็บไว้ในตัวเรา

     เพราะตัวเรา มันมีความคิด การคิดของเราทุกครั้งนั้น

     มันมี ‪ ข้อมูลสัญญาความจำ เป็นฐานข้อมูลให้คิด

แต่ที่ผ่านมา....

     เราไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้า เป็นฐานข้อมูลในการคิด 

     ความคิดของเราแต่ละครั้ง ตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ...จนท่านอายุขนาดนี้

     ‪‎มันเป็นฐานข้อมูลผิด คือ ความพอใจ ไม่พอใจ

     หรือฐาน ความโลภ โกรธ หลง... ทั้งหมด 

     ไม่มีฐานความจริง หรือฐานสร้างสุขดับทุกข์

     ในเมื่อในใจเรา... มีแต่ฐานสร้างทุกข์... ฐานสร้างสุขในใจไม่มีเลย...

เพราะเราสั่งตัวเองไม่ได้ ว่าฉันจะสุข... ฉันจะไม่ทุกข์นะ...

     อย่างนี้เราสั่งตัวเองไม่ได้...

     เพราะข้อมูลความคิดของเราต่างหาก *เป็นผู้สั่ง

พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้แล้ว...

     ท่านก็ให้วิปัสสนาภาวนา…  ‪‎

     ให้ท่องจำ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสรู้ไว้แล้ว

     ด้วยกฎธรรมชาติ ๒ กฎ คือ...

     *กฎไตรลักษณ์

     และ *กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท

     ‎สรุปว่า *ไม่เที่ยงเกิดดับ

     พระพุทธเจ้าให้ท่องไว้ในใจ...

แต่ไม่มีใครแปลออก  ถอดรหัสความจริงอันนี้ไม่ได้...

เมื่อท่านได้รู้ความจริง....

     ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วย "ไม่เที่ยงเกิดดับ"

     และพระพุทธเจ้า ก็ให้เราเอาไม่เที่ยงเกิดดับ ไปไว้ในใจของเรา ให้ถาวรให้มั่นคง...

การเก็บความจริงไว้ในใจนี้...

     ยิ่งเก็บมากเท่าไร  ยิ่งสุขมากเท่านั้น... 

     จึงต้องเพียร  เก็บให้มาก ๆ เพื่อสุขมาก ๆ ความสุขจริง ๆ

     ท่านไม่เคยรู้  มัน‎เป็นความสุขจริง  ที่ไม่มีทุกข์เจือปน

เราเก็บสุขจริง ๆ ใส่ไว้ในใจแล้ว

     มันก็มี  *ฐานความสุข *ฐานความคิด ที่เป็นสุขแท้จริง ชีวิตเราก็สุขทันที

ชีวิตที่ผ่านมา เรามีแต่เก็บเอา *ฐานความทุกข์

     และก็ *ฐานของความเชื่อ

     แล้วก็ *เอาความทุกข์มาแก้ปัญหา....

     เราจึงมีแต่ปัญหาเพิ่มมาใหม่  และทุกข์อยู่อย่างทุกวันนี้

พระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เราเห็นอย่างนี้ว่า....  

     ตัวเรา ดับทุกข์ได้.... โดยเอาความจริงไปดับความเชื่อ....  

     ความจริง คือ สุข,  

*เราก็เอาความสุขให้ชีวิตเรา....

‎     โดยการวิปัสสนาภาวนา  ท่องไม่เที่ยงเกิดดับนั้นเอง….

Powered by MakeWebEasy.com