image
คนที่ไม่มีปัญญาทางธรรม จะแก้ไขปัญหาชีวิต จากที่ผิด ไปหาที่ผิด
 
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสอนวิปัสสนาภาวนา 

พระพุทธเจ้าจะต้องสอนให้รู้จักตัวเองก่อนว่า....

     *เราเกิดมาทำไม?

     *เกิดมาแล้วจะไปไหน?

     *เป้าหมายชีวิตคืออะไร?

     ทุกวันนี้เรียนรู้แต่  ก.ไก่  ข.ไข่  ก.กู  ไม่เคยเรียนกันเลย

ตัวเรามี ๒ ตัวซ้อนทับกันอยู่....

     *มี รูป กับ นาม

     *มี กาย กับ ใจ

ถ้าใจเรา ออกจากร่างเรียกว่า "เสียชีวิต"

ถ้าใจเรา อยู่กับร่างกายเรียกว่า "มีชีวิต"

แล้วชีวิต คืออะไร 

     พระพุทธเจ้าสอนว่า.... 

     ชีวิต คือ การศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง

     ตัวเราเมื่อรู้จักตัวเองแล้ว ‪ จะรู้จักโลกนี้ทั้งโลก

     ชาตินี้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา

เราต้องศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนให้ครบถ้วน 

     ถ้าไม่ครบถ้วน เราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตเราได้ 

     ยิ่งการศึกษาเรียนรู้ทางโลก ก้าวหน้า พัฒนาอย่างรวดเร็ว ก้าวไกลมากเท่าไร

     การเอารัด เอาเปรียบกันมากขึ้นเท่านั้น....

ถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ทางธรรม เพื่อตามทันการเอารัดเอาเปรียบ 

     ที่ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก”  “‪คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาด”

เพราะคนเราทุกวันนี้ แทบจะไม่ใช่คน *เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์*

     คนฉลาดก็ปะดังปะเด... เอาเปรียบคนโง่ตลอดเวลา 

     ถ้าเราโง่ เราก็ถูกเอาเปรียบแน่นอน...

แล้วทำอย่างไร?  ถึงจะไม่โง่.... 

     ก็ต้องศึกษาจากคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคือ ‪‎”พระพุทธเจ้า”

เราก็เรียนรู้กับคนที่ฉลาดที่สุดในโลก คือ ศาสดาเอกของโลก

     เราก็เป็นลูกศิษย์ของศาสดาเอกของโลก 

     เพื่อต่อสู้ กับ‪ ลูกศิษย์ศาสตราจารย์ทั้งหลายทั่วโลก...

ศาสตราจารย์ สอนให้ไปเอา ยิ่งเรียนมาก ยิ่งสอนให้ "เอามาก" 

     เอาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้....‪ไม่ได้เรียนเพื่อ "ให้" 

     เมื่อไม่ได้เรียนเพื่อ "ให้" ก็เรียนเพื่อ "เอา" 

เอาไม่ได้ตรง ๆ  ก็ชิงเอา ด้วยวิธีต่าง ๆ นานา

     เราก็ถูกขบวนการแย่งชิง ...กระทบทางตรงและทางอ้อม

ถ้าเรายังไม่มีความรู้ของศาสดาเอกไว้ป้องกันตัว 

     เราก็ไม่สามารถอยู่รอดปลอดภัย จากการเอารัดเอาเปรียบได้ 

     เพราะท่านไม่รู้วิธีแก้....

พระพุทธเจ้าสอน วิธีแก้ปัญหาของชีวิตมนุษย์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

     เราจึงต้องศึกษาเรียนรู้ เพราะ‪พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าลึกซึ้ง

เราเรียนทางโลกมา....

     เราจะเอาทางโลกมาวินิจฉัยทางธรรมว่า

     *คำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นมาอย่างไร?

     *อย่างนั้นมันผิด.... 

     *เอาความรู้สาขาหนึ่ง ไปวินิจฉัยอีกสาขาหนึ่งไม่ได้ มันไม่ถูกต้อง

พระพุทธเจ้าให้เรียนพระธรรมคำสอนของท่านให้ "จบ"

     แล้วเอาไปปฏิบัติ  ไปแก้ปัญหาชีวิต....

การศึกษาทั้งโลกในขณะนี้

     *เป็นการศึกษาด้วย ข้อมูลสร้างทุกข์ทั้งหมด

     *ไม่มีการศึกษา ข้อมูลสร้างสุขดับทุกข์เลย

     ชีวิตจึงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา

เรียนรู้มาก ก็รู้ผิดมาก, รู้ผิดมาก ก็เอาไปแก้ปัญหาที่ผิดมาก ๆ  

     ชีวิตก็มีปัญหาที่ซับซ้อนมากไปอีก

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาเอกของโลก 

     *ท่านสอนว่าอย่างไร? 

     *เอาไปใช้อย่างไร? 

     *ทุกข์และปัญหาของเรานั้นอยู่ที่ไหน? 

     *มันเกิดมาได้อย่างไร?  เหล่านี้เป็นต้น....

การเรียนรู้อย่างนี้ จึงสำคัญมากที่สุดสำหรับชีวิตของเรา 

     ถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้....

     เราก็เอาไปแก้ไข  *จากที่ผิด ไปสู่ที่ผิดต่อไปอีก....

ชีวิตเราไม่มีเวลาพอ ที่จะมาคอยแก้ไขซ้ำแล้ว.... ซ้ำอีกได้ 

     เพราะพรุ่งนี้เราจะได้กินข้าวเช้าหรือเปล่า... ก็ไม่รู้ 

     เราอาจจะตายไปก่อนแล้วก็ได้ 

     ตายไป  *ก็เสียชาติเกิดไปอีกชาติหนึ่ง 

     แล้วก็ *ยากที่จะกลับมาเป็นคนได้อีกครั้ง….

Powered by MakeWebEasy.com