image

ข้อมูลที่ทุกท่านมีคือ การหนีทุกข์ไปหาทุกข์ แล้วท่านจะสุขได้อย่างไร

เพราะมันมีแต่ทุกข์ กับทุกข์นี้ คือ ความจริงที่เรียนรู้มา....

     แต่ความคิด "ครั้งแรก" ที่เราตื่นขึ้นมา

     คือ การคิดหนีทุกข์ ไปหาสุขเท่านั้น  ไม่มีคิดอย่างอื่น

แต่การกระทำมันไม่ใช่  มันไปอีกทางหนึ่ง

     เพราะเวลาจะไปทำอย่างนี้ มันจะเป็นความคิดครั้งที่ ๒

     ความคิดครั้งที่ ๒  ที่จะส่งให้เราได้อย่างนี้

     มันต้องมีอุปกรณ์ส่งเราไปความคิดครั้งแรก...

ความคิดครั้งแรก จะไม่มีอุปกรณ์ส่งเราไปตามความคิดนั้น

     เราก็ไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้  ว่าหนีทุกข์ไปหาสุข

แต่ความคิดครั้งที่ ๒  เราจะหนีทุกข์ไปหาสุข

     เราก็ไปเอาอุปกรณ์ที่ "สร้างทุกข์" มาอีก มันก็ทุกข์

     เพราะทุกข์อยู่ทางทิศใต้  สุขอยู่ทางทิศเหนือ

     เวลาเราออกเดินทาง  ก็หันหน้าไปทางทิศใต้ทุกครั้ง

     มันก็ไม่สามารถไปทางทิศเหนือได้ นี้คือ  ‎ข้อมูลล็อคไว้

ข้อมูลมัน  ล็อคนิสัยใจคอ  ‎ล็อคความคิดเรา

     ถ้าเราไม่รู้ว่า ข้อมูลสัญญาความจำ หรือนิสัยใจคอ มันล็อคความคิดเราได้

     ถ้าเราเจาะประเด็นนี้ไม่ออก ในตัวเรา

     เราก็ไม่เข้าใจว่า.... ทำไมวิถีชีวิตเราจึงเป็นอย่างนี้

ทำไมเราไม่ได้ตามที่เราต้องการสักที ตั้งแต่เกิดมา ก็คิดอย่างนี้

     คิดหนีทุกข์ไปหาสุข แต่ที่มันไม่ได้ตามนั้น

     เพราะว่า ‎ใจเราถูกล็อคด้วยข้อมูลสร้างทุกข์  คือ ล็อคความคิดเรา 

     มันล็อคฐานข้อมูลความคิดเราทุกครั้ง  จึงสร้างได้แต่ทุกข์

พระพุทธเจ้าได้เห็นประเด็นนี้ว่า  ต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลนการคิดใหม่ ‎

     ความคิดกับการกระทำของเรา ถึงจะไปด้วยกันได้ 

     แต่มันสวนทางกับชีวิต  จึงสับสนอย่างนี้

บางวัน ที่เราฝึกมา ความคิดกับการกระทำไปด้วยกันได้

     เพราะมันมีฐานข้อมูลอยู่.... 

แต่ได้สักพัก *ฐานข้อมูลใหม่หมด มันก็จะพาเราไปตามฐานข้อมูลเก่า*

     ไปทางเดิม คือ ไปตามความพอใจ ไม่พอใจ

     ชีวิตจึงมีปัญหาหาที่สุดไม่ได้  เพราะมันลงล่องในฐานข้อมูลเก่า

เมื่อมันลงล่อง  มันไม่ใช่ว่าจะเอาขึ้นได้ง่าย ๆ

     เพราะ มันเป็นนิสัยใจคอความเคยชินของเราทั้งหมดแล้ว

ท่านต้องรู้ตัวท่านว่า....

     ข้อมูลสร้างทุกข์  มันเป็นนิสัยใจคอของท่านมานมนาน

     เรากำลังจะเปลี่ยนมัน เพราะการเปลี่ยนของเราไม่ใช่ง่าย ๆ

พระพุทธเจ้าว่า....

     ระบบจักรวาล เป็นระบบเหตุปัจจัยที่มาประชุมกันชั่วคราวเท่านั้น 

     *ไม่มีอะไรบังเอิญ  *‎ไม่มีใครสร้าง  ‎*ไม่มีใครบันดาล

     เพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาล เป็นระบบเหตุปัจจัยทั้งหมด

     ไม่มีอันไหน นอกเหนือไปจากระบบเหตุปัจจัย

เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้ว เราก็พอจะมองเห็นว่า.... 

    การที่เราปล่อยให้ตัวเรา มีเหตุปัจจัย ‎สร้างทุกข์ เป็นตัวกำหนดวิถีชีวิต 

    เพราะข้อมูลเป็นตัวกำหนด เป็นฐาน เป็นจุดเริ่มต้นชีวิต

    คือ การกระทำของเราทั้งหมด

การกระทำทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูล.... 

    การเคลื่อนไหว ไปไหน มาไหน การจะคิด จะทำ จะพูดอะไร

    ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล ความพอใจ ไม่พอใจทั้งหมด

    เราก็ควบคุมมันไม่ได้  มันควบคุมเราได้

    อันนี้ละที่ผมบอกว่าพวกเราติดคุก....

    เหตุนี้ละ เพราะมันขังเราเรียบร้อย

    ทำให้เราไม่สามารถจะออกไปหาความจริงได้....

วิธีเปลี่ยนข้อมูลใหม่ที่พระพุทธเจ้าให้เราหา

    คือ การโอปนยิโก....

    คือ น้อมพระธรรมคำสอนมาใส่ตน

    หรือแปลว่า “ท่อง” ไม่เที่ยงเกิดดับ (คือปัญญา)

    ให้จำ.... ให้มีไว้ในใจ....

Powered by MakeWebEasy.com