การเกิดมาเป็นคน ยากเป็นอันดับหนึ่ง
image
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม เรื่อง การเกิดเป็นมนุษย์ 

มีสาวกหลายท่าน   ถามพระองค์ว่า   การเกิดมาเป็นมนุษย์ยากขนาดไหน     

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ยากมาก   สาวกก็ให้พระองค์อุปมาให้ฟังด้วย 

พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า  ที่ตถาคตจะอุปมาให้พวกเธอฟังนี้  ยังง่ายกว่าเกิดเป็นมนุษย์อีกนะ 

พระพุทธเจ้าอุปมาว่า 

มีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง เกิดในทะเล ๔ มหาสมุทร  ๑๐๐ ปี   เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาทีหนึ่ง  และถ้าเธอทำบ่วงเท่าหัวเต่า โยนลงในทะเล     

และ ๑๐๐ ปี เต่าตาบอดตัวนั้น โผล่ขึ้นมาเจอบ่วงที่เธอโยนลงในทะเล ๔  มหาสมุทร  มันยังง่ายกว่า  การเกิดเป็นมนุษย์อีกนะ 

มนุษย์เกิดยากกว่านี้  นับเท่าไม่ได้     ฉะนั้นการที่เราหลุดรอดได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น         ไม่ใช่ธรรมดา  ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของท่าน... 
Powered by MakeWebEasy.com